Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin:
Sklep internetowy działający pod adresem www.dlaszewca.pl prowadzony jest przez Firmę EKPRO Euegeniusz Kirszniok w Chorzowie przy ulicy Krzywej 7B, NIP:  634-105-10-42, REGON:  2710035907. biuro@ekpro.pl, nr telefonu 32 209 58 90, zwanej dalej SPRZEDAWCĄ.

Ochrona danych osobowych 
1.  Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.dlaszewca.pl, są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
1.  realizacji umowy 
2.  jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.dlaszewca.pl
 
2.  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3.  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://dlaszewca.pl/panel-klienta.html, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Opisy i zdjęcia produktów
1.  Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.dlaszewca.pl, kierowane przez SPRZEDAWĘ do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
2.  Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
Ceny
1.  Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dlaszewca.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2.  Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dlaszewca.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny sprzedaży w siedzibie firmy są obliczane niezależnie i zawierają m.in. koszt obsługi klienta.
Zamówienia
1.  Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dlaszewca.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
2.  Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
3.  Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. SPRZEDAWCA może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
4.  W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie SPRZEDAWCY ,złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
5.  W przypadku gdy w momencie złożenia zamówienia towar nie jest dostępny na stanie ( co jest sygnalizowane przez odpowiednią ikonę na stronie www.dlaszewca.pl) termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o okres jego dostawy do firmy EKPRO Euegeniusz Kirszniok. 
6. W przypadku zamówienia produktu specjalnego, który jest zamawiany przez SPRZEDAWCĘ na życzenie klienta (co jest każdorazowo sygnalizowane w opisie produktu) , poza wydłużeniem terminu dostawy, sprzedawca może wymagać wpłacenia zaliczki do 20% ceny brutto.
Dostawa
1.  Towar zamówiony w sklepie internetowym www.dlaszewca.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2.  Na czas otrzymania przesyłki składa się:
o  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
o  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3.  Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie znajduje się ikona informująca o dostępności towaru. W przypadku gdy wszystkie produkty są dostępne w wystarczającej ilości towar jest wysyłany do 2 dni roboczych od otrzymania przelewu ( w przypadku zapłaty przelewem). W przypadku zapłaty za pobraniem towar jest wysyłany do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego towar będzie przygotowany najpóźniej 4 dni robocze od momentu złożenia zamówienia. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostarczenie towaru przez firmę kurierską.
4.  Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
5.  Z wyłączeniem odbioru osobistego, zamówienia których kwota brutto przekracza 330 zł przesyłane są na koszt firmy EKPRO Euegeniusz Kirszniok; pozostałe zamówienia wysyłane są na koszt klienta.
Sposoby płatności
1.  Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
1.  Przed wydaniem towaru Klientowi:
§  Przelew na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.
2.  W momencie odbioru towaru:
§  Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby EKPRO Euegeniusz Kirszniok .
§  Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2.  SPRZEDAWCA może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez SPRZEDAWCĘ jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
Zwrot towaru
1.  SPRZEDAWCA prowadzi poprzez stronę www.dlaszewca.pl działalność hurtową. Nasza oferta skierowana jest dla osób i firm świadczących usługi szewskie i/lub prowadzących odsprzedaż w całości lub części zakupionych u nas produktów.
2.  Akceptując niniejszy regulamin klient oświadcza że towar zamierza wykorzystać w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.  Zakup w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową wyklucza możliwość zastosowania Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271). W szczególności nie obowiązuje przepis o możliwości zwrotu towaru zakupionego poza siedzibą firmy.
Procedura reklamacji
1.  Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, produkt należy odesłać do SPRZEDAWCY na własny koszt. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę VAT) oraz protokół reklamacji (do pobrania na stronie http://dlaszewca.pl/reklamacje.pdf).
2.  Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą realizację danej reklamacji
3.  SPRZEDAWCA rozpatruje reklamacje do 7 dni od momentu ich otrzymania
4.  W przypadku uznania reklamacji towar odsyłany jest na koszt SPRZEDAWCY
5.  Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła uszkodzeń towar zostanie odesłany na koszt klienta.
Postanowienia końcowe
1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.  Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dlaszewca.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
4.  Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 
Przejdź do strony głównej

Nasze nowości

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Tagi

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl